Wie zijn we

Ons site-adres is: https://kikivreeling.nl.

De website www.ki2.nl en www.kikivreeling.nl worden beheerd door Ki2 Organisatieadvies internal branding. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Met andere woorden: wat doet Ki2 Organisatieadvies internal branding met jouw gegevens? Bij een bezoek aan de website wwww.ki2.nl en www.kikivreeling.nl kan Ki 2 Organisatieadvies internal branding jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, raadplegen). Het kan hierbij gaan om gegevens die je via formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Ki2 Organisatieadvies internal branding jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die met ingang van mei 2018 van kracht is. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Ki 2 Organisatieadvies internal branding beschermd worden en dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

 

Doeleinden gegevensverwerking

Ki 2 Organisatieadvies internal branding verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het leveren van diensten door middel van diverse programma’s, gericht op zowel professionals als gehele teams, met als uitgangspunt het verbeteren van persoonlijk leiderschap, samenwerking en zelfmanagement;
  • Het bevestigen van inschrijving(en) voor programma’s en trainingen en het meesturen van praktische informatie;
  • Het aandragen van waardevolle informatie over de afgenomen producten en diensten en over andere (aanverwante) producten en diensten.

 

Ki 2 Organisatieadvies internal branding gebruikt je persoonlijke gegevens voor:

  • Het afhandelen van jouw aanvragen en het afwikkelen van bijbehorend betalingsverkeer;
  • Het leggen van contact met jou, in samenhang met de afgenomen programma’s en trainingen;
  • Ter ondersteuning van producten of diensten die je van ons hebt afgenomen;
  • Marketingdoeleinden, als je hiervoor toestemming hebt verleend.

 

Ki 2 Organisatieadvies internal branding kan bij inschrijvingen gegevens opvragen via Google Forms. Deze gegevens worden niet opgeslagen in een database, maar slechts gebruikt om de inschrijving in orde te maken. Daarna worden ze volledig verwijderd.

 

Ter ondersteuning van het documentenbeheer maakt Ki 2 Organisatieadvies internal branding gebruik van Dropbox. Met deze partij heeft Ki 2 Organisatieadvies internal branding een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Ki 2 organisatieadvies internal branding maakt gebruikt van GetResponse om je e-mailadres op te slaan welke gebruikt wordt voor marketingdoeleinden als je daarvoor toestemming hebt verleend.

 

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Neem je producten en diensten van ons af en ga je in dat kader een overeenkomst met ons aan, dan kan het niet verstrekken van je persoonlijke gegevens diverse gevolgen hebben. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld geen officiële bevestiging en praktisch informatie zoals tijden, locatie en benodigdheden toesturen.

 

Toestemming

Indien wettelijk verplicht zullen wij je toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens zullen wij je vooraf informeren over hoe je de gegeven toestemming weer kunt intrekken. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan in het kader van bovengenoemde doelen strikt noodzakelijk is, dan wel worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden specifieke nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en producten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de (specifieke) lijst van abonnees waarvoor je je hebt aangemeld.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. We zullen je e-mailadres enkel bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Ki 2 Organisatieadvies internal branding gebruik van GetResponse.

 

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de site.

Op de website van Ki 2 Organisatieadvies internal branding worden de volgende (tracking) cookies gebruikt:

  • Google analytics: dit is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te kunnen geven. Het doel van deze dienst is om Ki 2 Organisatieadvies internal branding een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan Ki 2 Organisatieadvies internal branding eventuele reclamecampagnes of delen van de website aanpassen aan het gedrag van haar bezoekers.

 

Gegevens verstrekken aan landen buiten de EU

Voor zowel GetResponse als Google analytics geldt dat er gegevens worden verstrekt naar de Verenigde Staten. Dit land waarborgt een passend beschermingsniveau, wat willen zeggen dat jouw gegevens dezelfde bescherming krijgen als wanneer de data in de Europese Unie was opgeslagen. Daarnaast zijn beide partijen aangesloten bij de Amerikaanse partij Privacy Shield, een belangrijke voorwaarde vanuit de Europese Commissie om gegevens in dit land te mogen verwerken, en heeft Ki 2 Organisatieadvies internal branding met beide partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website kunnen worden bezocht.

 

Rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Contact

Mocht je gebruik willen maken van je rechten of heb je vragen of andere verzoeken? Neem dan contact op met:

 

Ki 2 Organisatieadvies internal branding (KVK-nummer: 50766481)

Goudsesingel 96 unit 1.1

3011 KD Rotterdam

welkom@kikivreeling.nl

 

Wijzigingen Privacy Statement

Ki 2 Organisatieadvies internal branding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.