Skip to main content

Een tijd geleden sprak ik met een hooggeplaatste manager in de tech industrie over vaardigheden als emotionele intelligentie, zelfinzicht, compassie, mindful leiderschap en empathie. Ik gebruikte de term soft skills, maar zij corrigeerde mij direct: gebruik niet de term soft skills, want dat geeft een verkeerd idee. Het zijn power skills: ze zijn onmisbaar voor je werk en de toekomst van werk. Bovendien zijn ze erg belangrijk als we iets willen doen aan de problemen rondom het klimaat en diversiteit en willen investeren in start-ups en innovatie.

De toekomst vraagt iets anders van ons dan dat we gewend zijn en daar zijn we niet goed op voorbereid.

Nog nooit had ik iemand zo duidelijk horen zeggen wat eigenlijk zovelen al weten: de toekomst vraagt iets anders van ons dan dat we gewend zijn en daar zijn we niet goed op voorbereid.

Nieuwe kansen vragen om verandering

McKinsey schreef in 2018 een paper over de skills shift (zie hier). De wereld gaat een kant op – voor zover we daar al niet mee bezig zijn – waarin de dagelijkse praktijk op artificiële intelligentie en automatisering berust. Dit creëert enorm veel kansen, maar het vraagt ook om een verandering van vaardigheden van ons zijnde werknemer, werkgever, manager, teamlid, zzp’er of directielid. Niet alleen voor de hand liggende vaardigheden gericht op technologie, maar ook juist sociale en emotionele vaardigheden worden als cruciaal gezien wanneer intelligente machines onze fysieke, repetitieve en basis cognitieve taken overnemen.

Voor ons betekent dit dat we naast programmeren en andere digitale vaardigheden meer en meer in staat moeten zijn om onszelf en anderen te leiden, samen te werken en de omgeving te begrijpen. Belangrijk is het kunnen verwerken en interpreteren van complexe informatie en ook het durven aangaan van leiderschap, initiatief nemen en proactief zijn. Jezelf kennen en effectief kunnen inzetten in relatie tot de ander en wat er moet gebeuren, zal alleen maar belangrijker worden.

Soft skills – het wordt vaak uitgesproken met een gezicht alsof er een snotje dat niet van jou is aan je vinger zit.

Het is de training die je niet zo snel kiest op je werk, want inhoud wordt vaak als veel belangrijker gezien. En dat is jammer, want juist soft skills zijn zo belangrijk voor een goede prestatie, een efficiënte samenwerking, de verbetering van moeizame processen en – zo blijkt uit de paper – onmisbaar voor de toekomst.

Vaardigheden ontwikkelen

Oplossingsgericht denken, kritisch inzicht, innovatie, creativiteit, kunnen omgaan met complexiteit, openstaan voor meerdere interpretaties en communicatie zijn de onderwerpen waar we op moeten verbeteren. Het zijn die gebieden waar het aan schort, maar waar we wel op kunnen trainen.

En hier komt de clou: we weten dat een mindfulness training een groot deel van deze gewilde vaardigheden helpt ontwikkelen. Omgaan met complexiteit, beter luisteren en innovatief denken zijn een aantal voorbeelden. Wat we ook weten is dat maar een paar organisaties mindfulness training of interventie daadwerkelijk opnemen in hun ontwikkelprogramma’s (zie het wetenschappelijk artikel).  En als het al opgenomen is, is het vaak bedoeld als stress management voor werknemers. Maar juist op zoveel andere, cruciale gebieden zoals prestatie, emotionele intelligentie of het creëren van een goede team cultuur kan mindfulness een ondersteuning zijn voor alle lagen van de organisatie.

Tijd voor verandering

Ongeacht je rol of leeftijd: neem deze waarschuwing serieus. Ga werken aan je toekomstbestendigheid en denk niet dat het jouw tijd wel zal duren. Zorg dat je professionele ontwikkeling ook gaat over het verkrijgen van inzichten in jezelf, het begrijpen van emoties en het verbeteren van relaties. Het gaat over luisteren, anders denken, bevragen van je vaststaande ideeën, je brein en informatieverwerking begrijpen, omgaan met druk en nog veel meer. Soft skills zijn de toekomst. Soft is the new cool!

Wat kun jij doen?

  • Werk aan je focus: het is van belang bij luisteren, aanwezig zijn in gesprekken, opmerkzaamheid en prestatie. Dat kun je onder andere doen door aandacht oefeningen te doen zoals deze meditatie.
  • Vergroot je creativiteit, kritisch inzicht en oplossingsgericht denken door je aannames in twijfel te trekken. Stel jezelf vaker de vraag: “Maar wat als het niet zo is?” of “Weet ik dit echt zeker?”.

En wil je meer weten over een mindful leiderschap training voor jezelf, je organisatie of je leiderschapsprogramma? Kijk bij “Voor Jou” op mijn website en neem contact op.

Delen:
Our time: 10:54pm UTC